3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 18.3. 2021 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.