5. (mimoriadne) rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 14.4. 2021 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční mimoriadne rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.