9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 7. 9. 2021 o 14.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia uskutoční 9. zasadnutie rady FPU.