Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

FPU v číslach

Náš rozpočet sa od roku 2018 nezmenil a siedmy rok hospodárime so sumou 20 miliónov eur.

Dlhodobo upozorňujeme na to, že bez zmeny výšky nášho rozpočtu nedokážeme pokryť rastúce potreby sektora. Opakovane sa dostávame do situácie, kedy nemôžeme poskytnúť podporu aj kvalitným projektom.

Aj preto sme podali pripomienku k novele zákona o FPU, ktorou navrhujeme navýšenie nášho rozpočtu a zavedenie jeho každoročného valorizovania podľa inflácie.

Dopyt umeleckého a kultúrneho sektora  čerpať prostriedky z FPU výrazne zvýšila pandémia a s ňou spojené obmedzenia verejných podujatí V roku 2021 dosiahla žiadaná suma takmer 90 miliónov eur, čo znamenalo medziročný nárast o takmer 30 miliónov eur. Zvýšený záujem sa odrazil aj v počte predložených žiadostí, kde prišlo k nárastu o takmer 2 300 žiadostí.

Postupný návrat do normálu, ktorý začal v roku 2022, skomplikovala vysoká inflácia. Napriek tomu, že sa počet predložených žiadostí vrátil na úroveň spred začiatku pandémie, výška žiadanej sumy zostáva stále o 12 miliónov vyššia než bola v roku 2019.