Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

FPU v číslach

Pokračujeme v sérii vizualizácií našich dát o činnosti FPU.  Graficky sme spracovali aké právne formy čerpajú najviac finančných prostriedkov v oblasti tradičnej kultúry.

Vo verejnej diskusii o podpore umenia a kultúry zaznievajú názory, ktoré proti sebe stavajú mimovládne neziskové organizácie a ostatné právne formy žiadateľov a žiadateliek. Vychádzajú z presvedčenia, že podpora aktivít mimovládnych neziskových organizácií ide na úkor napríklad podpory tradičnej kultúry. Mimovládne neziskové organizácie sú však dôležitou súčasťou aj uchovávania a prezentovania tradičnej kultúry. Výraznou časťou našej podpornej činnosti v tejto oblasti sú napríklad rôzne folklórne súbory a skupiny, ktoré pôsobia pod hlavičkou občianskych združení. Spochybňovanie čerpania podpory mimovládnymi neziskovými organizáciami tak dopadá aj na organizácie, ktoré na miestnej úrovni združujú profesionálov a nadšencov tradičnej kultúry, vzdelávajú deti, zaznamenávajú a uchovávajú tradičné remeselné postupy a podobne.

V programoch zameraných na oblasť tradičnej kultúry sme v rokoch 2016 – 2023 poskytli finančné prostriedky vo výške viac ako 12 000 000€. 48,5% z tejto sumy čerpali organizácie verejnej správy (obce, VÚC a nimi zriadené organizácie). 42,6% čerpali mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy).