Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Open call Avignon OFF 2022

Tlačová správa Divadelného ústavu /3.12.2021/

Divadelný ústav v spolupráci s Fondom na podporu umenia vyhlasujú v dvoch krokoch pilotný ročník Open call Avignon OFF 2022. Profesionálne umelecké subjekty sa môžu prihlásiť aj s viacerými dielami do 14. 1. 2022 do 12.00 hod.

Open call je určený umeleckým subjektom, ktorých umelecké projekty dokážu komunikovať so zahraničným divákom bez nutnosti, resp. s minimom prekladu a titulkovania. Výzva sa vzťahuje na profesionálne tanečné a pohybové divadlá, na iné formy divadla, tanca, pantomímy (zriaďované a nezriaďované), resp. na multimediálne diela, ktoré s divákmi komunikujú najmä nonverbálne.

Open call je určený umeleckým subjektom, ktorých umelecké projekty dokážu komunikovať so zahraničným divákom bez nutnosti, resp. s minimom prekladu a titulkovania. Výzva sa vzťahuje na profesionálne tanečné a pohybové divadlá, na iné formy divadla, tanca, pantomímy (zriaďované a nezriaďované), resp. na multimediálne diela, ktoré s divákmi komunikujú najmä nonverbálne.

Open call Avignon OFF 2022 je kandidatúrou pre prihlásenie sa na festival. Odborná komisia zostavená Divadelným ústavom z profesionálov pôsobiacich v oblasti scénického umenia vyberie z prihlásených umeleckých projektov víťazných kandidátov. V spolupráci s Veľvyslanectvom SR vo Francúzsku, ktoré významným spôsobom iniciovalo uvedenú prezentáciu, zabezpečí Divadelný ústav ich prezentáciu vhodným avignonským divadlám, ktoré participujú na programe festivalu Avignon OFF. O definitívnej účasti vybraných slovenských kandidátov rozhodujú umelecké rady avignonských divadiel,“ vysvetľuje riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete.

Podmienkou je, aby prihlásené inscenácie boli diela s menším počtom aktérov, technicky jednoduchšie a ich príprava, stavba a demontáž časovo menej náročná, vzhľadom na to, že počas festivalu sa v konkrétnom divadle odohrá za jeden deň niekoľko rôznych produkcií. Profesionálne umelecké subjekty sa môžu prihlásiť aj s viacerými dielami, ktoré majú momentálne v repertoári. Do úvahy treba brať aj časovú disponibilitu a náročnosť, keďže festival sa koná jeden mesiac a predstavenia sa reprízujú prakticky na dennej báze (júl 2022).

Umelecké projekty môžete prihlásiť do 14. 1. 2022 do 12.00 hod. prostredníctvom formuláru, ktorý nájdete na webe Divadelného ústavu: https://www.theatre.sk/form/avignon-off-2022. Umelecké projekty prihlásené po tomto termíne nebudú do výberového konania zaradené. „Rozhodnutie odbornej komisie zverejníme 21. 1. 2022,dodáva Vladislava Fekete. Pre umelecké subjekty vybrané umeleckými radami avignonských divadiel vyhlási Fond na podporu umenia mimoriadnu výzvu v rámci podprogramu mobilít (Krok č. 2 – Finančné zabezpečenie účasti vybraných zoskupení na festivale). Výzva bude vyhlásená aj pre subjekty zabezpečujúce propagáciu vybraných umeleckých zoskupení, rovnako aj pre jednotlivcov, ktorí by sa radi zúčastnili na festivale s cieľom vytvárania a zabezpečovania funkčných umeleckých sietí, taktiež pre kritikov či iných odborníkov, ktorí sa budú chcieť na podujatí aktívne zúčastniť. V rámci pridelenej dotácie si bude môcť účastník (zoskupenie alebo jednotlivec) hradiť výdavky spojené s účasťou na festivale. Tieto budú spresnené v textovom znení mimoriadnej výzvy.

Pre viac informácií kontaktujte Jakuba Mudráka, projektového manažéra Centra výskumu a vzdelávania v divadle Divadelného ústavu na jakub.mudrak@theatre.sk alebo na mobilnom tel. čísle: +421 908 358 846.