Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Povinnosti prijímateľov štipendia pre mimoriadnu výzvy č. 2/2020 v podprograme 1.3.1

Vážené prijímateľky, vážení prijímatelia štipendií pre mimoriadnu výzvu 2/2020 v PODPROGRAME 1.3.1,

najčastejšie otázky v mailovej komunikácii s Fondom na podporu umenia súvisiace s ukončením projektov podaných v mimoriadnej výzve, sme pre lepšie ozrejmenie zhrnuli do nasledujúcich bodov:

Povinnosti prijímateľov štipendia pre mimoriadnu výzvy č. 2/2020 v podprograme 1.3.1

• Niektoré z projektov majú povinnosť predložiť vecné výstupy projektu FPU. Povinnosť predkladať vecné výstupy závisí od toho, aký „účel“ bol uvedený v žiadosti a následne v zmluve.

• Pokiaľ má zmluva účel „tvorba nového hudobného diela, kompozície, ktoré žiadateľ predloží vo forme rukopisu“, je prijímateľ povinný nahrať elektronicky do registračného systému FPU „rukopis“, t.j. vytvorené výstupy (napr. nahrávky). Nahrať rukopis je možné po prihlásení do systému, pri konkrétnej žiadosti pod možnosťou „vložiť rukopis“. Rukopis je potrebné nahrať do 31.12.2021.

• Pokiaľ má zmluva účel „nové naštudovanie diela alebo jeho časti“ alebo „vytvorenie komponentov pre uvedenie hudobného diela“, nemusí prijímateľ predkladať vôbec nič. Fond bude považovať projekt za automaticky ukončený.

• Pokiaľ má zmluva viacero účelov a jeden z nich je aj „tvorba nového hudobného diela, kompozície, ktoré žiadateľ predloží vo forme rukopisu“, je potrebné rukopis predložiť.

• To aký účel máte, sa dozviete v žiadosti v kolónke „účel“ alebo v zmluve v bode „4.1“. Je to tam jasne uvedené, nie je potrebné si to overovať.