Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Pripomienkujeme poslanecký návrh zmeny zákona o FPU

Nesúhlasíme s predloženým návrhom rozšírenia počtu členov/členiek dozornej komisie fondu navrhovaným spôsobom. Podľa návrhu má dvoch členov dozornej komisie ustanovovať rada fondu. Zverenie takejto právomoci priamo rade fondu sa prieči myšlienke zabezpečiť systém vnútornej kontroly fondu, pretože na kreovaní dozornej komisie sa tak nezanedbateľnou mierou bude podieľať aj orgán, ktorý má byť dozornou komisiou kontrolovaný. Takúto zmenu považujeme za nesystémový prvok v rámci fungovania fondu.

Zároveň navrhujeme do zákona zapracovať viacero úprav, z ktorých za najdôležitejšiu považujeme zavedenie valorizácie rozpočtu fondu o infláciu.

Absencia valorizácie o infláciu spôsobuje, že fond nevie adekvátne reagovať na nárast cien tovarov a služieb a nárast honorárových a platových požiadaviek v rámci podporovaných projektov. Žiadosti predložené do fondu trojnásobne prevyšujú rozpočet fondu. Ďalším dôvodom je nárast kvality predkladaných projektov, ktoré napriek hodnoteniu odbornej komisie nie je možné podporiť vzhľadom na obmedzený rozpočet fondu.

Celé znenie našich pripomienok nájdete tu: https://tinyurl.com/49arvphc

Do procesu pripomienkovania sa môžete zapojiť aj vy do 11. 3. 2024.