Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2022

Dňa 14. 1. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 2/2022 a Výzvu č. 3/2022 v podprogramoch:

1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo

1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry 

1.6.3 Medziodborové podujatia

1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity 

1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel 

4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/