Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2023

Dňa 20. 1. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 3/2023, výzvu č. 4/2023 a výzvy č. 5/2023.

4.4.2 Neprofesionálne umenie

4.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

5.2.3 A Nové stále expozície – múzeá

3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo 

3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo 

3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity – divadlo 

3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo 

3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec 

3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec 

3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity – tanec 

3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec 

3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra 

3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra

3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra 

3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra 

5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc 

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

7.1 Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl

7.2 Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl 

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež 

1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež 

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/