Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 10/2022

Dňa 20. 5. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 8/2022 v podprogramoch:

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec 

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec

1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií 

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec 

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry 

1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry 

1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium 

1.7.2 A Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

1.7.2 B Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení – tradičná kultúra

4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra a folklorizmus 

4.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť 

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/