Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 13/2023

Dňa 22. 12. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre výzvu č. 1/2024 a výzvu č. 2/2024 v podprogramoch:

2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže 

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov

2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo 

1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus

4.5.1 Kultúrno-osvetové aktivity – zriaďované organizácie 

4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity – nezriaďované organizácie

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/