Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 14/2022

Dňa 2. 12. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 1/2023 v podprogramoch:

1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba

1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií

1.4.7 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie Štipendium

1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier

2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier

2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/