Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 15/2022

Dňa 23. 12. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 1/2023 a výzvu č. 2/2023 v podprogramoch:

2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov 

2.3.2 Vydávanie internetových časopisov 

1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo

1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry

1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií 

1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn 

1.6.3 Medziodborové podujatia

1.6.4  Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity 

1.6.5  Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel 

4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus 

4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity – zriaďované organizácie DOTÁCIA

4.5.3 Kultúrno-osvetové aktivity – nezriaďované organizácie DOTÁCIA

6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/