Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 17/2021

Dňa 22.12. 2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 1/2022 a Výzvu č. 2/2022 v podprogramoch:

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba 

2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier

2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier

2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov 

2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií

1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie 

4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity – zriaďované organizácie 

4.5.3 Kultúrno-osvetové aktivity – nezriaďované organizácie

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/