Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 2/2023

Dňa 3. 2. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 3/2023 a Výzvu č. 5/2023 v podprogramoch:

3.3.1 Výskum a odborná reflexia – hudba

3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba

3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity – hudba Dotácia

3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – hudba

5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie

5.3.3 A Nové stále expozície – galérie Dotácia

3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia

3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity

3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých

1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/