Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 3/2022

Dňa 11.2. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 2/2022, č. 3/2022 a Výzvu č. 4/2022 v podprogramoch:

4.4.2 Neprofesionálne umenie

4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo

3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity – divadlo

3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo

3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec

3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity – tanec 

3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec 

5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc 

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/