Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 3/2024

Dňa 22. 2. 2024 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre výzvu č. 4/2024 podprogramoch:

3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo

3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity – divadlo

3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo

3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec

3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity – tanec

3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec

3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra

3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra

3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra

3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra

4.4.2 Neprofesionálne umenie 

4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť 

5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc DOTÁCIA

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

7.1 Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl

7.2 Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl 

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/