Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 4/2023

Dňa 10. 3. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 5/2023 a 6/2023 v podprogramoch:

3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie

3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie

3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie

1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela

1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

1.5.6 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry

1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/