Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 5/2022

Dňa 11. 3. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 5/2022 v podprogramoch:

3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia

3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity

3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých 

4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre

4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra 

4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra

4.1.4 Odborné vzdelávacie aktivity – tradičná kultúra 


Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/