Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 4/2024

Dňa 22. 3. 2024 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre výzvu č. 5/2024 podprogramoch:

1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier 

3.3.1 Výskum a odborná reflexia – hudba

3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba 

3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity – hudba 

3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – hudba 

3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie

3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie

3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie 

3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie

3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia

3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity

3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých 

3.7.1 Výskum a odborná reflexia – kreatívny priemysel

3.7.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť, vzdelávacie aktivity – kreatívny priemysel

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/