Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Rozhodnutie riaditeľa č. 6/2023

Dňa 6. 4. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 7/2023 a 8/2023 v podprogramoch:

1.4.7 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela

1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity

1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel

1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela

1.7.2 Tvorba herného multimediálneho diela

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/