Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Stanovisko FPU k relácii TA3

Fondu na podporu umenia (FPU) bolo v rámci podpornej činnosti na rok 2021 doteraz doručených 6629 žiadostí v žiadanej sume 80 193 722 eur. Podporených bolo zatiaľ 3043 projektov v sume 18 942 255 eur. Všetky žiadosti boli posúdené podľa vopred stanovených kritérií. Každým projektom sa zaoberali odborné komisie zložené z expertov a expertiek, ktorých mená sú transparentne zverejnené na webovom sídle FPU. Medzi 3586 nepodporenými projektami sa ocitli aj dve žiadosti spomenuté v relácii Tak takto?, odvysielanej dňa 12.7.2021 v súkromnej televízii TA3.

FPU upozorňuje, že v predmetnej relácii odzneli nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré je možné veľmi jednoducho overiť a bez problémov vyvrátiť. Napríklad, žiadosti o podporu nikdy nehodnotili pracovníci FPU, ale výlučne odborné komisie. Ich členov a členky nominujú profesijné organizácie príslušnej umeleckej komunity, resp. kultúrnej obce z celého Slovenska. Každý projekt je riadne obodovaný, u nepodporených je uvedené aj krátke zdôvodnenie zamietnutia žiadosti. Všetky tieto informácie sú verejnosti prístupné na webovom sídle FPU.

Chceme sa dôrazne ohradiť voči absurdnej analógii medzi FPU a aktivitami Mariána Kotlebu počas jeho pôsobenia ako predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorú v relácii uviedla redaktorka. FPU bol jedným zo zásadných finančných zdrojov, aby nezávislá aj zriaďovaná kultúra v tomto regióne počas daného obdobia mohla vôbec prežiť. Tendenčné podsúvanie tejto analógie, ako aj neznalosť elementárnych procesov hodnotenia žiadostí FPU zo strany moderátorky považujeme za novinárske zlyhanie a uvádzanie nepravdivých informácií zo strany nepodporenej žiadateľky za neetickú snahu o sebaprezentáciu.

FPU považuje v tejto súvislosti za dôležité zdôrazniť, že aj naďalej bude podporovať prideľovanie dotácií a štipendií výlučne na základe odborných stanovísk, podľa zákona a vnútorných predpisov fondu . Táto hodnota je pre FPU zásadná a nemenná, obzvlášť v aktuálnom období, keď sa názory expertov a expertiek spochybňujú na základe rôznych subjektívnych pocitov, diletantských uzáverov a účelových manipulácií. FPU si vysoko cení prácu všetkých svojich odborných komisií, vrátane oblasti divadla. Ich závery považuje za profesionálne a vychádzajúce zo znalosti oblasti umenia a kultúry na Slovensku.