Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Stanovisko k zámeru zlúčenia fondov

V dokumente s názvom Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2024 bol zverejnený zámer vytvorenia novej inštitúcie zlúčením FPU a KULT MINOR. K tomuto zámeru nemáme žiadne bližšie informácie, keďže MK SR s nami o tomto pláne doposiaľ nerokovalo ani nás o ňom neinformovalo.

Z informácií uvedených vo vyššie spomínanom dokumente nie sú zrejmé žiadne podrobnosti, takže v tejto chvíli nie je možné sa k zámeru bližšie vyjadriť.

Nastavenie a fungovanie oboch fondov odráža špecifiká a potreby oblastí a komunít, ktorým poskytujú podporu. Ide o pomerne zložité systémy zabezpečujúce transparentné, demokratické a odborné prerozdeľovanie verejných zdrojov. Je nevyhnutné, aby akýmkoľvek zmenám predchádzala riadna a otvorená verejná diskusia založená na dátach a odborných argumentoch.

Keďže uvedený plán nevyplýva ani z Programového vyhlásenia vlády ani z nám známych koncepčných materiálov MK SR, a teda nebol doteraz nijako diskutovaný, považujem za korektné, aby boli obe dotknuté inštitúcie prizvané do diskusie o tejto zásadnej zmene ešte pred prípravou zákona.

Róbert Špoták

Riaditeľ Fondu na podporu umenia