Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Tlačová správa FPU: POMOC PRE UMELCOV A UMELKYNE NA ÚTEKU

Vojna na Ukrajine výrazne zasiahla aj umenie a kultúru, preto ani Fond na podporu umenia (FPU) nemôže zostať bokom pri pomoci najviac zasiahnutým z tohto sektora. Vyhlásime mimoriadnu výzvu pre umelcov/kyne a kultúrnych pracovníkov/čky, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy na Ukrajine, alebo aj v iných krajinách, kde čelia prenasledovaniu pre svoje postoje k ruskej agresii.

Uvedomujeme si, že nepôjde o ľahkú úlohu, kdeže tí a tie, ktorých chceme podporiť, nemajú dostatočný prístup k informáciám, nevedia sa orientovať v administratívnych procesoch, nehovoriac o tom, že prichádzajú na Slovensko traumatizovaní po úteku pred smrťou. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že pomoc budeme organizovať v dvoch krokoch:

  1. Požiadame organizácie, ktoré na Slovensku celoročne pôsobia v oblasti umenia a kultúry (môže ísť o akékoľvek zriaďované organizácie, ale aj subjekty z tzv. nezriaďovanej kultúry), aby sa zaregistrovali do 1. 4. 2022 na tomto linku, kde uvedú svoje kontaktné údaje, oblasť pôsobnosti, počet osôb, ktorými sú ochotní spolupracovať alebo už kooperujú. Zozbierané údaje poskytnú FPU predstavu o disponibilnej kapacite organizácií a momentálnom dopyte po spolupráci s nimi, no predovšetkým budú zdrojom informácií (prístupný bude v troch jazykoch – slovenčina, ukrajinčina, angličtina) pre budúcich štipendistov/ky. Zoznam bude verejne prístupný na webstránke FPU, pričom umelci/kyne na úteku si budú môcť vybrať z týchto organizácií a kontaktovať ich za účelom spolupráce pri predkladaní žiadosti a realizácii svojho projektu, na ktorý si požiadajú o podporu v FPU.
  2. FPU vyhlási výzvu pre umelcov/kyne a kultúrnych pracovníkov/čky na úteku, v rámci ktorej si budú môcť podať žiadosť v slovenčine a angličtine. Výzvu bude FPU široko distribuovať prostredníctvom svojich informačných kanálov, no tiež za pomoci medzinárodných organizácií. Podmienkou podania žiadosti bude akceptačný list od organizácie, s ktorou budú žiadatelia/ky na úteku spolupracovať. Samotné organizácie si nebudú môcť podať žiadosť, keďže pôjde o podporu formou štipendia na 6 mesiacov, ktorého výška bude stanovená tak, ako pri štandardných štipendiách FPU. Ďalšie parametre výzvy budú zverejnené na začiatku apríla.

Pomôcť umelcom a umelkyniam na úteku môžete zapojením sa do tejto iniciatívy, alebo aj tým, že budete  informácie o nej ďalej šíriť a zdieľať. Ďakujeme!

V prípade akýkoľvek otázok kontaktujte FPU mailom: ua@fpu.sk alebo telefonicky: 02/593 24 255

Informácie poskytla:

Mgr. Eva Turanská,

tel.: 0948 721 214

e-mail: eva.turanska@fpu.sk