Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

VOĽBA RIADITEĽA FONDU NA PODPORU UMENIA – ROZHODNUTIE

Rada Fondu na podporu umenia zvolila na verejnom zasadnutí dňa 2. 3. 2023 nového riaditeľa Fondu na podporu umenia. (ďalej len „FPU“).

Rada vyberala riaditeľa spomedzi  troch kandidátov, Martina Gietla, Jána Pállfyho a Róberta Špotáka, ktorí sa prihlásili na základe verejnej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa FPU a splnili  všetky formálne náležitosti stanovené zákonom.   

Kandidáti mali možnosť zaslať v termíne od 1. decembra 2022 do 6. februára 2023  prihlášku spolu s vypracovaným projektom riadenia a rozvoja FPU.

Na verejnom zasadnutí rady, ktoré sa konalo dňa 2. 3. 2023, prezentovali kandidáti svoje projekty, po ktorých nasledovali otázky od členov rady a verejnosti.

Po verejných prezentáciách kandidátov rozhodla Rada FPU  tajným hlasovaním o tom, kto sa stane novým riaditeľom FPU. Nadpolovičnú väčšinu hlasov ôsmich zúčastnených členiek a členov rady získal Róbert Špoták.

Na funkciu riaditeľa FPU nastúpi po skončení výkonu funkcie súčasného riaditeľa, t. j. od 1. júla 2023, na obdobie 4 rokov.