Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Výzva č. 1/2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona 
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/-é žiadateľov/žiadateľky v nasledujúcich podprogramoch:

1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií

2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier

2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier

2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov

2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre

4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra

4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra

4.1.4 Odborné vzdelávacie aktivity – tradičná kultúra

5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu v registačnom systéme je stanovený od 3.11.2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete na odkazoch: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2021