Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Výzva č. 3/2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – divadlo

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba

1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn

1.6.2 Medziodborové podujatia

4.4.2 Neprofesionálne umenie

4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity 

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

5.2.3 Nové stále expozície – múzeá (výlučne fáza A)

5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie

5.3.3 Nové stále expozície – galérie (výlučne fáza A)

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 25.1.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze.