Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Výzva na rozšírenie tímu odborníkov pre oblasť dizajnu a digitálnych hier

Fond na podporu umenia v spolupráci s vami chce rozšíriť tím odborníkov na posúdenie prihlásených projektov pre oblasť dizajnu a pre oblasť digitálnych hier.

FPU preto vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov FPU s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Možnosť nominovať majú právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia a kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu, zaslaním návrhov na nových členov odborných komisií.

Nominanti pre oblasť VIZUÁLNE UMENIE – DIZAJN musia splniť aspoň jedno z kritérií:

– profesionálne skúsenosti s organizovaním podujatí a/alebo preukázateľná profesionálna skúsenosť s realizáciou vzdelávacích aktivít a/alebo viacročná odborná skúsenosť s realizáciou výskumných projektov zameraných na odbornú teoretickú reflexiu, kritiku a/alebo dejiny v oblasti úžitkového umenia, produktového dizajnu, grafického dizajnu, textilného a odevného dizajnu.

Nominanti pre oblasť DIGITÁLNE HRY musia splniť aspoň jedno z kritérií:

– profesionálne skúsenosti s manažovaním projektov v oblasti tvorby herných multimediálnych diel, profesionálne skúsenosti ako gamedizajnér/ka alebo programátor/ka alebo art director/ka, prípadne profesionálne skúsenosti s teoretickou reflexiou herných multimediálnych diel a/alebo organizovaním podujatí v oblasti tvorby herných multimediálnych diel.

Postup pre nominačný proces nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/zakladne-informacie/

V komisii rozhodujúcej o projektoch v oblasti dizajnu a digitálnych hier na rok 2022 môžu byť zaradení členovia, ktorí budú navrhnutí do 10. 12. 2021.