Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Webinár Slovenskej komory architektov

Vážení žiadatelia/vážené žiadateľky v programe 5 Pamäťové a fondové inštitúcie,

Slovenská komora architektov pripravila pre záujemcov webinár s podtitulom: Malá architektonická súťaž ako nástroj pre žiadateľov o podporu z Fondu na podporu umenia v Programe 5: Pamäťové a fondové inštitúcie a súvisiacich podprogramoch:
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
5.2.3 Nové stále expozície – múzeá
5.3.3 Nové stále expozície – galérie

Webinár je primárne určený žiadateľom o podporu z Fondu na podporu umenia (Program 5: Pamäťové a fondové inštitúcie a príslušné podprogramy), ktorí sa plánujú do výzvy zapojiť a ktorých po úspešnom pridelení grantu čaká organizovanie tzv. „malej“ architektonickej súťaže. Prednášajúci prevedú účastníkov webinára základnou terminológiou a legislatívnymi rámcami súťaží a samotným procesom ich prípravy a priebehu. Na príkladoch úspešne realizovaných obdobných súťaží si priblížime špecifiká konkrétneho typu tzv. „malej“ súťaže, ktorá je ideálnym spôsobom obstarania najkvalitnejšieho architektonického návrhu pre typ zadania, vyplývajúceho z Programu 5. Otázky k téme sú vítané.

Webinár je otvorený všetkým inštitúciám, ktoré plánujú formát „malej“ architektonickej súťaže realizovať.

20. októbra 2022
13:00 – 15:00
online (zoom)

Prednášajúci:
Ing. arch. Rudolf Žákovský – predseda Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie, Slovenská komora architektov
Mgr. art. Rea Dilhoffová – samostatná odborná referentka pre súťaže návrhov, Slovenská komora architektov
Mgr. Mirek Karas – advokát, Slovenská komora architektov.

Všetky potrebné informácie nájdte na na webovej stránke Slovenskej komory architektov.