Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Zákon o FPU v parlamente (16.4.2024 o 11:30)

Už zajtra zasadne parlamentný Výbor pre kultúru a médiá, ktorý bude rokovať o zmenách v zákone o Fonde na podporu umenia. Poslanci SNS avizovali zásadné zmeny v systéme fungovania FPU. Rokovania výboru sa preto zúčastníme aj my.

Ak sa zaujímate o budúcnosť fondu ako verejnoprávnej inštitúcie, sledujte zajtra 16. 4. 2024 o 11:30 stream z výboru na https://tv.nrsr.sk/

Kľúčové návrhy zmien v zákone o FPU

  • O podpore bude rozhodovať rada FPU, odborné komisie sa majú stať iba jej poradným orgánom.

Rozhodnutia, na ktorých v súčasnosti participuje niekoľko stoviek odborníkov a odborníčok, by prešli do rúk iba niekoľkých jednotlivcov.

Návrh zavádza novú kompetenciu, na základe ktorej môže rada rozhodnúť aj v rozpore so stanoviskom odbornej komisie bez akéhokoľvek obmedzenia. Nie je jasné, na základe čoho tak rada bude môcť robiť, či bude rozhodovať v kontexte všetkých posudzovaných žiadostí, a teda opätovne posudzovať každú jednu žiadosť.

Návrh zároveň oberá odborné komisie o ich legitimitu.

  • Rada bude môcť svojvoľne menovať a rušiť odborné komisie.

Návrh nestanovuje za akých pravidiel a v akých prípadoch bude disponovať takouto kompetenciou. Takáto zmena by preto do systému vniesla vysokú mieru svojvôle a nestability.

  • Počet členov rady vzrastie z 9 na 13, pričom 8 členov má byť menovaných priamo ministerstvom kultúry bez návrhu.

V súčasnosti menuje ministerstvo priamo 4 členov. 5 členov menuje na základe návrhu z odbornej obce.

  • Naše stanovisko

Návrh neprimerane koncentruje rozhodovacie právomoci do rúk jedného orgánu fondu – rady.

Rada by schvaľovala vnútorné predpisy fondu, zároveň by určovala priority podpornej činnosti, vytvárala komisie, rozhodovala o podpore žiadostí a menovala 2 členov do dozornej komisie, ktorá má zároveň Radu kontrolovať.

Zo systému odstraňuje transparentnosť, nezávislosť, princíp odbornosti rozhodovania a konzistentnosť.

  • Žiadna z týchto zmien nie je v návrhu odôvodnená.