Zverejnenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2021

Vážení žiadatelia, vážené žiadateľky,

dňa 3.11.2020 fond zverejnil Štruktúru podpornej činnosti na rok 2021 spolu s prvou Výzvou 1/2021.

Informácie ku všetkým programom a podprogramom nájdete  v menu Možnosti podpory – Štruktúra podpory: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/struktura-podpory

alebo v  Dokumentoch FPU – Predpisy upravujúce podpornú činnosť: https://www.fpu.sk/attachments/article/84/STRUKTURA%20podpornej%20%C4%8Dinnosti%202021_23102020.pdf