Zverejnenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2022

Vážení žiadatelia, vážené žiadateľky,

dňa 24.9.2021 fond zverejnil Štruktúru podpornej činnosti na rok 2022.

Informácie ku všetkým programom a podprogramom nájdete  v  Dokumentoch FPU – Predpisy upravujúce podpornú činnosť:  https://www.fpu.sk/sk/predpisy-upravujuce-podpornu-cinnost/