Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Zverejnenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2024

Vážení žiadatelia, vážené žiadateľky,

keďže sa Vám z tohto miesta prihováram prvýkrát, dovoľte mi začať poďakovaním.

Chcel by som v prvom rade poďakovať bývalému riaditeľovi FPU Jozefovi Kovalčikovi. Na tom, že som prebral vedenie fungujúcej a stabilnej inštitúcie má totiž práve on leví podiel. Je to zároveň človek, od ktorého som sa ja osobne naučil v pracovnom živote najviac. Dúfam, že mu budem dôstojným nástupcom.

Ďakujem členkám a členom rady FPU za to, že mi zvolením za riaditeľa vyjadrili dôveru. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí mi vyjadrili podporu pri kandidatúre a po zvolení. Veľmi si to vážim a beriem to ako veľký záväzok.

Zverejnená štruktúra podpornej činnosti je, ako tomu bolo aj doposiaľ, výsledkom skúseností, práce a expertízy zamestnancov kancelárie, rady a odborných komisií fondu, ako aj relevantných podnetov od aktérov a aktérok z jednotlivých sektorov, ktoré FPU podporuje.

Dokument v záujme transparentnosti zverejňujeme v komentovanej verzii, aby bolo možné pozrieť si, akými obsahovými zmenami podmienky prešli v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V septembri ešte prejde aktualizáciou v súvislosti s doplnením priorít podpornej činnosti na daný rok.

Štruktúru podpory zverejňujeme v rovnakej forme, ako v minulých rokoch. Do budúcnosti však chceme hľadať spôsob, ako podmienky podpornej činnosti sprehľadniť a efektívnejšie komunikovať a zdieľať dôležité informácie.

FPU nemá dosah na riešenie všetkých problémov slovenskej kultúry. V oblastiach, na ktoré dosah máme, však problémy riešime a chceme riešiť. Sme hrdí na to, čo sme doposiaľ zvládli, no vidíme aj priestor na ďalšie zlepšovanie, ktoré je v našom spoločnom záujme.

Preto chceme pracovať aj na zlepšovaní našej práce s návrhmi a podnetmi od žiadateľov a odbornej verejnosti. Prizývam vás teda takto dopredu na spoluprácu.

V prípade vyššie uvedených plánov však zároveň prosím o trpezlivosť. FPU má, ako je známe, limitované kapacity, nedokážeme všetko vyriešiť hneď a ideálne. Verím však, že sa nám spoločným úsilím podarí aj toto zmeniť. Sami by sme to totiž zvládli len ťažko.

Otvorenie podávania žiadostí pre výzvu č. 1/2024 je naplánované na 18.9.2023.

Teším sa na kvalitné projekty na rok 2024 a dúfam, že aj vďaka podpore FPU bude kultúra a umenie kvalitnejšie, dostupnejšie a bude prinášať výnimočné zážitky a skúsenosti všetkým.

Róbert Špoták, riaditeľ FPU

Štruktúra podpornej činnosti 2024