Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

Podpora je určená pre subjekty pôsobiace v oblasti všetkých druhov profesionálneho umenia, ktoré vyvíjajú pravidelnú a/alebo celoročnú činnosť, pričom prepájajú kultúrne, umelecké a vzdelávacie aktivity. Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu do podprogramov 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 podať iba jednu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov.

Žiadatelia/-ky v podprogramoch 2.2.1 a 2.2.2 nemôžu v rámci jedného roka podpornej činnosti žiadať zároveň o podporu v rámci iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.5), ani v rámci Programu 3. V prípade, že žiadateľ/-ka podá žiadosť do podprogramu 2.2.1 alebo 2.2.2, a zároveň aj do iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.5), respektíve do Programu 3, fond bude za úplnú pokladať iba prvú doručenú žiadosť, resp. žiadosť s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené.