Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.1 – je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu divadla, vydávanie publikácií viažucich sa k divadelnej činnosti a na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.