Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.3 – je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu hudobného umenia, vydávanie publikácií viažucich sa k hudobnému umeniu, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.