4.2 Vznik a prezentácia tvorby - neprofesionálne umenie

Podprogram 4.2 – Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie je zameraný najmä na podporu vzniku novej tvorby a prezentácie interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti neprofesionálnej umeleckej tvorby (okrem vizuálneho umenia), ako aj na podporu inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu a regionálnu kultúru. Podpora je určená na náklady súvisiace s prípravou a realizáciou umeleckých predstavení, koncertov, ako aj na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča a jeho distribúciu, vrátane online streamov/prezentácií.