Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

Podprogram 4.1 – je zameraný na odbornú reflexiu a výskum tradičnej kultúry, reflexiu kultúrno-výchovnej činnosti, vydávanie publikácii a na odborné vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.