Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Výzva č. 1/2016

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy, na nasledujúce podprogramy:

Podprogram 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže
Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov

v termíne od 30. novembra 2015 do 8. januára 2016.

Prioritou fondu je v rámci Programu 2 podporiť projekty nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, predovšetkým v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých a kultúrnych aktivít a ľudovej kultúry.

Oficiálny dokument Výzvy č. 1/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.