Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Zamestnanci

Referenti

Zuzana Gajdaczková

manažérka oddelenia administrácie kontroly, vyhodnotenia a vyúčtovania projektov

zuzana.gajdaczkova@fpu.sk

Lenka Chlebová

referentka

lenka.chlebova@fpu.sk

02/593 24 264

Soňa Kánovicsová

referentka

sona.kanovicsova@fpu.sk

02/593 24 256

Magdaléna Kapala

referentka

magdalena.kapala@fpu.sk

02/593 24 266

Andrej Kotlárik

referent

andrej.kotlarik@fpu.sk

02/593 24 263

Marína Kuruczová

referentka

marina.kuruczova@fpu.sk

02/593 24 253

Miroslav Palec

referent

miroslav.palec@fpu.sk

02/593 24 258

Róbert Špoták

Riaditeľ FPU

Kancelária fondu

Miriama Benková

manažérka oddelenia strategických a výskumných činností

miriama.benkova@fpu.sk

Lucia Csajka

manažérka oddelenia administrácie predkladania a realizácie projektov

lucia.csajka@fpu.sk

0948/716 969

Zuzana Gajdaczková

manažérka oddelenia administrácie kontroly, vyhodnotenia a vyúčtovania projektov

zuzana.gajdaczkova@fpu.sk

Zuzana Orság

manažérka oddelenia ekonomických činností

zuzana.orsag@fpu.sk

Eva Turanská

manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa

eva.turanska@fpu.sk

02/593 24 254, 0948/721 214

Karin Mosná

referentka oddelenia kancelárie riaditeľa

karin.mosna@fpu.sk

02/593 24 254

Jana Kováčová

referentka registratúry

jana.kovacova@fpu.sk

02/593 24 259

Lívia Kiš-Bandi

referentka registratúry

livia.kisbandi@fpu.sk

02/593 24 259

Ivan Sapu

vedúci úseku metodickej koordinácie registračného systému

pomoc@fpu.sk

02/593 24 252