Zamestnanci

Referenti

Miriama Benková

koordinátorka vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov

miriama.benkova@fpu.sk

02/593 24 265

Lenka Chlebová

referentka

lenka.chlebova@fpu.sk

02/593 24 264

Soňa Kánovicsová

referentka

sona.kanovicsova@fpu.sk

02/593 24 256

Magdaléna Kapala

referentka

magdalena.kapala@fpu.sk

02/593 24 266

Norma Klein

referentka

norma.klein@fpu.sk

02/593 24 260

Andrej Kotlárik

referent

andrej.kotlarik@fpu.sk

02/593 24 263

Marína Kuruczová

referentka

marina.kuruczova@fpu.sk

02/593 24 253

Anna Medveďová

referentka

anna.medvedova@fpu.sk

02/593 24 262

Miroslav Palec

referent

miroslav.palec@fpu.sk

02/593 24 258

Robert Špoták

referent

robert.spotak@fpu.sk

02/593 24 255

Kancelária fondu

Gabriel Hushegyi

koordinátor strategických činností fondu

gabriel.hushegyi@fpu.sk

Lucia Király Csajka

koordinátorka administratívnych procesov

lucia.kiralycsajka@fpu.sk

0948/716 969

Miriama Benková

koordinátorka vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov

miriama.benkova@fpu.sk

02/593 24 265

Adriana Dvorská

koordinátorka vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov

adriana.dvorska@fpu.sk

0948/191 030

Zuzana Orság

HR manažérka a administrátorka ekonomických činností

zuzana.orsag@fpu.sk

Eva Turanská

PR a office manažérka

eva.turanska@fpu.sk

02/593 24 254, 0948/721 214

Karin Mosná

ekonomická referentka

karin.mosna@fpu.sk

02/593 24 254

Zuzana Peťková

asistentka

zuzana.petkova@fpu.sk

02/593 24 259

Ivan Sapu

informatik; technická pomoc a podpora

pomoc@fpu.sk

02/593 24 252

Karolína Halenárová

asistentka

karolina.halenarova@fpu.sk

02/593 24 259