Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre

Fond na podporu umenia spustil dňom 20.11.2020 evidenciu profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre v Registračnom systéme FPU.

Pre úspešnú registráciu v systéme postupujte nasledovne:

  • je potrebné vytvoriť si nové konto na https://podpora.fpu.sk. kliknutím na „Registrácia nového žiadateľa“ a zaregistrovať sa
  • v ponuke vybrať možnosť fyzická osoba – jednotlivec
  • po prihlásení do Registračného systému FPU si treba v hlavnej ponuke otvoriť časť „Evidencia profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre“ a tam je možné podať žiadosť do jednej z evidencií buď tlačidlom „Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov“ alebo „Žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre“
  • po vyplnení žiadosti je potrebné podať si žiadosť kliknutím na tlačidlo „Podať“
  • ďalej treba žiadosť stiahnuť, vytlačiť, podpísať a poslať na adresu: Fond na podporu umenia, Cukrová 14,  811 08 Bratislava
  • registrácia je od 1.2.2021 spoplatnená sumou 30 eur
  • poplatok treba uhradiť na číslo účtu IBAN SK51 8180 0000 0070 0055 0370, v prípade ak Vám systém nevygeneruje variabilný symbol automaticky, treba uviesť ako variabilný symbol číslo podanej žiadosti (číslo žiadosti je uvedené v ľavom dolnom rohu v tvare PU#0000 IP#0000, ako variabilný symbol uvádzajte len číslice! )
  • potvrdenie o platbe je potrebné poslať poštou spolu so žiadosťou na hore uvedenú adresu

PRE UĽAHČENIE REGISTRÁCIE A VYPLNENIA ŽIADOSTI SME PRE VÁS PRIPRAVILI  NÁVOD AKO POSTUPOVAŤ:

kristina.blesakova@fpu.sk 02/593 24 249, písmeno A-L

stanislava.molcanova@fpu.sk 02/593 24 250, písmeno M-Z