Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Zmenili sme spôsob podávania nominácie na člena/členku odbornej komisie FPU

Nominácie na člena/členku odbornej komisie môžete podávať od dnešného dňa (9.9.2021) cez Registračný systém FPU.

Ak chcete, aby sa Vaši nominanti mohli zapojiť do posudzovania projektov už v prvých výzvach na rok 2022, pošlite svoje nominácie do 30.9.2021.

Fond na podporu umenia má celoročne vyhlásenú výzvu na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov FPU s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Možnosť nominovať majú právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu, a to zaslaním návrhov na nových členov odborných komisií.

Nominačný proces pozostávajúci z niekoľkých jednoduchých krokov nájdete na stránke Základné informácie k členstvu v Odborných komisiách, spolu s videonávodom ako podať návrh na člena odbornej komisie.

Viac informácií o činnosti Odborných komisií FPU sa dozviete v Rokovacom a organizačnom poriadku Odborných komisií FPU zverejnenom na stránke Základné dokumenty.