Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Pošlite nám návrh na člena alebo členku odborných komisií

Fond na podporu umenia má nové podprogramy zamerané na kultúrny a kreatívny priemysel a v spolupráci s vami by sme chceli vytvoriť tím odborníkov na posúdenie prihlásených projektov v tejto oblasti.

FPU preto  vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov FPU s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Možnosť nominovať majú právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu, zaslaním návrhov na nových členov  odborných komisií.

V komisiách rozhodujúcich už v tomto roku môžu byť zaradení členovia, ktorí budú navrhnutí do 25.3.2021. Návrhy, ktoré prídu po tomto termíne budú spracované do komisií v nasledujúcom roku.

Nominačný proces pozostáva s niekoľkých jednoduchých krokov, ktorý nájdete na našom webe.