Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

PREDKLADANIE NOMINÁCIÍ NA ČLENOV A ČLENKY ODBORNÝCH KOMISIÍ FPU

V spolupráci s Vami chceme rozšíriť tím odborníkov/čok pre hodnotenie projektov zameraných na experimentálnu hudbu, vizuálne umenie, dizajn, výskum a vzdelávanie v oblasti hudby, vizuálneho umenia a literatúry; hodnotenie veľkých festivalov, prehliadok a súťaží, kultúrnych, umeleckých a rezidenčných centier s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu.

Všetky kritériá, ktoré musí spĺňať člen/ka odbornej komisie nájdete v tomto dokumente: https://www.fpu.sk/…/vyzva-ok-celorocna-vyzva-2021-1.pdf

Dôležitá informácia, pre tých, ktorí sú/ alebo sa chcú stať členmi/kami odborných komisií:

• Člen/ka odbornej komisie môže byť žiadateľom/kou štipendia alebo dotácie – člen/ka odbornej komisie si môže žiadať v ostatných podprogramoch FPU, to znamená, že ak si podá žiadosť len v jednej z výziev, prípadne v jednom z podprogramov, v ostatných sa môže stať hodnotiteľom/kou.

Hodnotenie žiadostí je honorované a výška odmeny sa odvíja od počtu posudzovaných žiadostí. Viac informácií o výške odmeny nájdete na https://www.fpu.sk/sk/zakladne-informacie/

• Pre väčšiu časovú variabilitu pre hodnotiteľov/ky sa uskutočňujú zasadnutia odborných komisií online

• Nominovať je možné aj odborníka/čku z inej krajiny, podmienkou je však komunikácia v slovenskom jazyku

V komisii rozhodujúcej o projektoch vo vyššie uvedených oblastiach na rok 2023, môžu byť zaradení/é členovia/ky, ktorí/é budú navrhnutí/é do 3. 10. 2022. Nominačný proces pozostáva z niekoľkých jednoduchých krokov, nájdete ho na https://www.fpu.sk/sk/zakladne-informacie/.