Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Tlačová správa: V podprograme Umenie pre školy sa rozdelilo 1,6 milióna eur

Fond na podporu umenia (ďalej len „FPU“) rozdelil v mimoriadnej výzve „Umenie pre školy“ finančné prostriedky vo výške 1,6 milióna eur. Dotáciu dostali kultúrne inštitúcie zo zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry, ktoré sa zapojili do výzvy vyhlásenej na začiatku októbra.

Podpora bola určená na realizáciu prezentačno-vzdelávacích aktivít v oblasti všetkých druhov súčasného umenia so zameraním na vzdelávanie žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Podmienky výzvy boli nastavené tak, aby realizované podujatia boli dostupné aj pre školy v odľahlých regiónoch Slovenska. Náklady na cestu za umením do vzdialenejších divadiel, galérií, múzeí, knižníc, osvetových a kultúrnych centier zabezpečí z dotácie organizátor podujatia.

Výzva na podávanie žiadostí bola otvorená od 2. októbra do 30. októbra 2023.  Žiadosti hodnotila 7-členná prierezová odborná komisia a rozhodla o podporení 133 projektov z 291 podaných žiadostí, pričom rozdelila celú alokáciu v sume 1 600 000 eur.

Podporeným projektom odporučila, aby pri aktivitách zameraných na prezentáciu a vzdelávanie zmysluplne a efektívne prepájali prezentáciu umenia so vzdelávacími aktivitami; používali inovatívne metódy a spôsoby vzdelávania a adresne komunikovali s cieľovými skupinami projektu. Odborná komisia apelovala na zachovanie kontinuity systematického podporovania vzdelávacích aktivít v oblasti umenia.

„Úspešnosť tohto nového podprogramu budeme vedieť analyzovať až po ukončení realizácie všetkých podporených projektov. Z našej strany ho však už teraz hodnotíme pozitívne a tešíme sa na realizáciu všetkých podujatí pre základné a stredné školy. Rovnako sa tešíme, že prostredníctvom tejto výzvy sa dostane umenie do škôl alebo naopak deti k umeniu.“ zhodnotil riaditeľ fondu Róbert Špoták.

FPU okrem samotného vyhodnotenia a rozhodnutia o podporení alebo nepodporení jednotlivých žiadostí sa v prípade mimoriadnej výzvy rozhodol pripraviť aj stručné odporúčania ako vklad do diskusie o budúcnosti podpory umenia a kultúry na školách. Podrobnejšiu analýzu nájdete tu.

Kompletný zoznam podporených a nepodporených projektov nájdete v Rozhodnutí riaditeľa.