Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

VÝZVA NA NOMINÁCIU ODBORNÍKOV/ODBORNÍČOK PRE  OBLASŤ TVORBY, VYDÁVANIA A ŠÍRENIA AUDIOKNÍH

V spolupráci s Vami chceme zostaviť tím odborníkov pre hodnotenie projektov v novom podprograme zameranom na tvorbu, vydávanie a šírenie audiokníh s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu.

Týmto oslovujeme všetky právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia a kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu, aby zaslali návrhy na nových členov/členky odbornej komisie pre oblasť tvorby, vydávania a šírenia audiokníh.

Nominanti pre oblasť Tvorby, vydávania a šírenie audiokníh musia spĺňať predovšetkým tieto kritériá:

  • profesionálna skúsenosť s prípravou a/alebo vydávaním audiokníh, aktívne pôsobenie v oblasti knižnej kultúry, aktívne pôsobenie v oblasti rozhlasovej tvorby, profesionálna skúsenosť s teoretickou reflexiou umenia a kultúry
  • Všetky kritériá, ktoré musí spĺňať člen/členka odbornej komisie nájdete v tomto dokumente: https://www.fpu.sk/wp-content/uploads/vyzva-ok-celorocna-vyzva-2021-1.pdf

Postup pre nominačný je dostupný na našej webovej stránke: https://www.fpu.sk/sk/zakladne-informacie/

V komisii rozhodujúcej o projektoch v oblasti tvorby, vydávania a šírenia audiokníh na rok 2022 môžu byť zaradení členovia, ktorí budú navrhnutí do 11. 3. 2022.