Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Výzva na rozšírenie tímu odborníkov pre oblasť vydávania časopisov

Fond na podporu umenia v spolupráci s vami chce rozšíriť tím odborníkov na posúdenie prihlásených projektov pre vydávanie časopisov.

FPU preto vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov FPU s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu.

Možnosť nominovať majú právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia a kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu, zaslaním návrhov na nových členov odborných komisií.

Nominanti musia splniť tieto kritériá:

1. profesionálna skúsenosť s prípravou a/alebo vydávaním tlačených časopisov a / alebo internetových časopisov,

2. aktívne pôsobenie v oblasti knižnej kultúry,

3. profesionálna skúsenosť s teoretickou reflexiou umenia a kultúry.

Postup pre nominačný proces nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/zakladne-informacie/

V komisii rozhodujúcej o projektoch v oblasti vydávania časopisov na rok 2022 môžu byť zaradení členovia, ktorí budú navrhnutí do 25.10.2021.