Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Podpora pre Výskum a vzdelávanie

Podprogram

3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie

Podprogram

3.2 Tanec: výskum a vzdelávanie

Podprogram

3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie

Podprogram

3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie

Podprogram je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu literatúry a knižnej kultúry, vydávanie publikácií viažucich sa k literatúre a knižnej kultúre, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity

Podprogram

3.7 Kreatívny priemysel – výskumné a vzdelávacie aktivity

Podprogram je zameraný na odbornú kritickú reflexiu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, vydávanie publikácii, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti. Podprogram podporuje taktiež odbornú kritickú reflexiu multimediálneho diela, a vydávanie publikácií z oblasti týkajúcej sa multimediálnej audiovizuálnej prezentácie. Multimediálnou audiovizuálnou prezentáciou je najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie.

Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

Podprogram

5.2 Múzeá

Podprogram poru projektov z oblasti tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt múzeami, projektov podporujúcich rozvoj a skvalitnenie výkonu vybraných základných odborných činností múzeí, a podporu projektov vzdelávacích aktivít a rozšírenia zbierkových fondov.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

5.3 Galérie

Podprogram je zameraný na podporu projektov z oblasti tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt galériami, projektov podporujúcich rozvoj a skvalitnenie výkonu vybraných základných odborných činností galérií, a podporu projektov vzdelávacích aktivít a rozšírenia zbierkových fondov.
Podrobné informácie o podprograme