Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra

Podprogram 4.3 – Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra je zameraný výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti uchovávania, rozvoja a umeleckého spracovania javov a prejavov tradičnej kultúry, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru. Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov iba do podprogramu 4.3.1 alebo 4.3.2.